Tot 2015 mocht je zelf kiezen naar welke gemeente je wilde verhuizen voor beschermd wonen. Sinds de invoering van de Wmo in 2015 ligt dit anders. Elke centrumgemeente-regio (bestaande uit enkele samenwerkende gemeenten) krijgt een bedrag van de Nederlandse Staat om beschermd wonen mogelijk te maken. Om haar eigen bewoners te beschermen en het budget niet te overschrijden laten veel gemeenten daarom niet zonder meer nieuwe inwoners toe tot beschermd wonen. De meeste gemeenten hanteren de eis dat er een gegronde reden moet zijn om te verhuizen naar een andere centrumgemeente-regio.

Let op: sommige centrumgemeenten laten geen nieuwe cliënten toe tot beschermd wonen als ze nog niet in de betreffende regio wonen. Lees in dit artikel meer over de mogelijkheden tot verhuizen naar een andere regio.

Gegronde redenen

Een goede reden om te verhuizen naar een andere centrumgemeente-regio kan bijvoorbeeld bestaan uit een beter sociaal vangnet, bijvoorbeeld wanneer je familie hebt wonen in de centrumgemeente-regio waar je naartoe wilt verhuizen. Een andere gegronde reden kan zijn dat je in je huidige woonomgeving niet meer op een verantwoorde manier kunt wonen; bijvoorbeeld als je huidige omgeving verkeerde invloeden op je uitoefent.

Jouw situatie

Of jouw wens om te verhuizen naar een andere centrumgemeente-regio valt onder deze 'gegronde redenen' wordt bepaald door de centrumgemeente waar je naartoe wilt verhuizen. Je kunt hiervoor contact opnemen met je betreffende centrumgemeente.