Het belang van keuzevrijheid

In Nederland kunnen tienduizenden mensen door psychosociale problematiek niet zelfstandig wonen, ook niet wanneer ze daarbij ambulant begeleid zouden worden. Voor hen is er de regeling beschermd wonen, waarbij ze in zorginstellingen en wooninitiatieven wonen die ze zelf mee uit mogen kiezen. Wij vinden dat deze keuzevrijheid en zelfregie een essentië̈le basis vormt voor het genereren en in stand houden van de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Het is echter van cruciaal belang dat alle informatie die nodig is om een afgewogen keuze te maken, voor iedereen beschikbaar is. Naar onze mening is op dit vlak nog veel te winnen.

Geen overzicht

Het overzicht kwijt

Veel mensen missen het overzicht en zijn niet op de hoogte van alle mogelijkheden. Allereerst zijn er veel verschillende soorten aanbieders van beschermd wonen; van grootschalige GGZ-instellingen en RIBWs tot kleinschalige ouderinitiatieven en bijvoorbeeld woon- zorgboerderijen. Voor velen is het onduidelijk wat de voor- en nadelen van elk type zijn. Enkele overzichtssites beperken zich tot een onvolledig overzicht, zoals enkel zorgboerderijen die aangesloten zijn bij een keurmerk of regioverband. Niet bepaald volledig en transparant.

Het organiseren van de zorg is een complexe zaak, waarbij burgers geacht worden te weten wat bedoeld wordt met termen als PGB, AWBZ, Wmo, ZIN, CAK, CIZ, SVB, Wlz, etc. En dan hebben we het nog niet gehad over de hervormingen in de zorg. De transitie naar decentralisatie (van CIZ en zorgkantoor naar de centrumgemeenten en SVB) heeft erin geresulteerd dat er veel achterhaalde en daardoor foutieve informatie online staat. Ook hanteert elke centrumregio een eigen interpretatie van de Wmo, waardoor online gevonden informatie vaak niet toepasbaar is op de eigen regio. Het mag niet verbazen dat het voor velen een hele opgave is om erachter te komen hoe beschermd wonen werkt en waar ze binnen het lokale Wmo-beleid met hun problematiek terecht kunnen.

Ons platform

Tegenwoordig begint vrijwel elke hulpbehoevende zijn of haar zoektocht online; een plek waar op dit moment meer vragen ontstaan dan worden beantwoord. Natuurlijk is en blijft de afdeling toegang van de centrumgemeente een belangrijke partij bij de plaatsing. Wij zijn echter van mening dat zelfregie en keuzevrijheid alleen te realiseren zijn wanneer hulpbehoevenden zelf ook inzicht hebben in alle informatie over de mogelijkheden om beschermd te wonen. Omdat dit overzicht ontbrak, hebben we een online platform met landelijke dekking gecreëerd; BeschermdWonen.nl. Dit platform is er niet alleen voor de hulpbehoevenden, maar ook voor hun naasten, zorgverleners, verwijzers en de gemeenten zelf.

Op BeschermdWonen.nl wordt uitgelegd wat beschermd wonen is, voor wie het is, hoe het te regelen is en vooral: waar je terecht kunt. Niet door enkel een lijst met adresgegevens van zorgaanbieders weer te geven, maar door het actuele woningaanbod inzichtelijk te maken. Eenvoudig doorzoekbaar door aan te geven wat de problematiek, zorgvraag, benodigde ondersteuning en woonvoorkeuren zijn.

Ons platform: BeschermdWonen.nl

Leven met psychosociale problematiek

Psychosociale problematiek kan grote invloed uitoefenen op een leven. Een fijne plek om te wonen, met de juiste ondersteuning, kan de nadelige effecten zoveel mogelijk beperken. Dat maakt de keuze voor een plek voor beschermd wonen een erg ingrijpende. Wij vinden daarom dat hulpbehoevenden recht hebben op alle informatie die hierbij een rol kan spelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die BeschermdWonen.nl voor u als organisatie kan bieden? Of wilt u de brochure voor organisaties aanvragen? Bekijk dan ook de pagina over dit platform.