Een belangrijk onderdeel van dit online platform is de officiële klachtenregistratie voor beschermd wonen.

1. Wat er gebeurt met je klacht?

Als je een klacht indient zorgen wij ervoor dat deze klacht bij de juiste personen terecht komt; zowel bij jouw zorginstelling als bij de centrumgemeente waar je instelling onder valt. Je klacht wordt geregistreerd en je krijgt zelf ook een kopie per email, waardoor je eventueel later kunt aantonen dat je een klacht hebt ingediend.

Zorginstellingen zijn verplicht om op je klacht te reageren en te proberen deze op te lossen, of te voorkomen dat het probleem zich nogmaals voordoet. Gemeenten houden in de gaten wat voor en hoeveel klachten van elke zorginstelling binnenkomen. Als ze vinden dat de klacht dermate ernstig is dat ze in actie moeten komen zullen ze hierover zelf contact met je opnemen. Indien ze dat niet doen en je toch in gesprek wilt met de gemeente om je problemen te bespreken, kun je op deze manier contact met de gemeente opnemen.

2. Kwaliteit van de zorg

De gemeenten vinden het belangrijk dat de kwaliteit van beschermd wonen in hun regio van goede kwaliteit is. Kwaliteit in de zorg is moeilijk te meten, maar het bijhouden van klachten is een goed middel. Behalve het monitoren van de kwaliteit kan er ook actie worden ondernomen als de klacht hiertoe aanleiding geeft; ofwel gericht op het oplossen van de specifieke klacht, ofwel gericht op het aanpassen van het zorgbeleid om te voorkomen dat soortgelijke problemen opnieuw ontstaan in jouw en/of soortgelijke instellingen.

3. Klacht doorgeven

Als je niet tevreden bent over de woonvorm of zorginstelling waar je woont, kun je via het contactformulier een officiële klacht doorgeven:

Ga naar het contactformulier