Vind een woonvorm die bij je past

BeschermdWonen.nl is het startpunt voor iedereen die beschermd wil gaan wonen of informatie over beschermd wonen zoekt. Ook voor verwijzers en gemeenten.

Zoek woningen

Geef aan wat je capaciteiten, zorgvraag en voorkeuren zijn en zoek geschikte woningen.

Vind woningen

Als je wilt kun je direct contact opnemen met de zorgaanbieders van je favoriete woningen.

Informatie?

In het onderdeel wegwijs leggen wij je alles over de regeling beschermd wonen uit.

Woningen in beeld

Foto Thuys Meidenhuis
Sint Annaplein 10, Baarle-Nassau
Foto Thuis voor nu
Prinses Beatrixlaan 19, Tiel
Foto Helder - Beschermd wonen
Leenherenstraat 42, Mook
Inleiding in beschermd wonen

Wegwijs in beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen, vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Er zijn veel verschillende woonvormen van zorgaanbieders, waar je beschermd kunt wonen. Zo zijn er grote zorgcomplexen, kleine woonvormen in een normale wijk, woon-zorgboerderijen in het groen, kleinschalige ouderinitiatieven en van alles er tussenin. Ook de zorg in de woonvormen kan verschillen. Zo zijn er grote, professionele organisaties die veel gespecialiseerde zorg kunnen leveren. Maar er zijn ook kleinschalige zorgaanbieders, waarbij je praktisch inwoont bij de begeleiders. Daardoor ontstaat soms de sfeer van een hechte familie.

Maak gebruik van de keuzevrijheid

In Nederland hebben we gekozen voor marktwerking in de zorg. Dat betekent dat er veel aanbieders zijn en dat je zelf kunt kiezen waar je geholpen wilt worden. Dit wordt ook wel zelfregie genoemd. Maak hier gebruik van, door op deze website de woonvorm voor beschermd wonen te kiezen die bij jou past.

Zoek een woonvorm

Hoort er dagbesteding bij?

Dagbesteding

Als je woont in een woonvorm voor beschermd wonen, krijg je alle ondersteuning die je nodig hebt om zo normaal mogelijk te leven. Daar hoort ook een zinvolle daginvulling bij. Misschien kun je prima werken bij bijvoorbeeld een winkel of groenvoorziening, of volg je een opleiding. Maar het kan ook zijn dat je hier (nog) niet aan toe bent. Dan kan dagbesteding een manier zijn om je te activeren, te laten leren en een voldaan gevoel te geven aan het eind van de dag.

Soorten dagbesteding

Bij het uitkiezen van een woonvorm voor beschermd wonen kun je in je overweging meenemen wat voor dagbesteding er wordt aangeboden. Misschien vind je het leuk om in een houtwerkplaats mee te helpen met het maken van bijvoorbeeld vogelhuisjes. Of heb je baat bij de therapeutische werking van omgaan met paarden. Of kun je als hulpboer meehelpen met snoeien. Iedereen is anders. Bij het uitkiezen van een woonvorm voor beschermd wonen kun je daar rekening mee houden, en in je overweging meenemen wat voor dagbesteding wordt aangeboden.

Vergelijk op dagbesteding

Voor wie is het bedoeld?

Psychische of psychosociale problematiek

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problematiek. Psychosociaal is een brede term die verschillende soorten psychische problemen omvat, in combinatie met sociale omstandigheden die resulteren in een instabiele leefomgeving. Hierbij kun je denken aan ernstige problemen met mensen of instanties in je omgeving die je zelfredzaamheid beperken.

Veelvoorkomende psychische stoornissen

De meest voorkomende psychische stoornissen die aanleiding vormen voor beschermd wonen zijn: een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, ex-verslavingsproblematiek, schizofrenie, ADHD, stemmingsstoornissen, geheugenproblematiek, gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking.

Lees hier meer over voor wie beschermd wonen bedoeld is.

Welke hulp ontvang je?

Ondersteuning bij het wonen

Het doel van beschermd wonen is altijd om je zelfredzaamheid te optimaliseren. Daarbij wordt bekeken wat je zelf kan en waar je ondersteuning bij nodig hebt. Zo kun je bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij je dagritme, het maken van sociale contacten, het koken, het netjes houden van de woning, de was doen, de administratie bijhouden, boodschappen doen, enzovoort. Deze ondersteuning is er niet alleen om de klusjes te klaren, maar ook om je te leren het in de toekomst zelf te doen.

Psychiatrische hulp

Indien je ook psychiatrische behandeling nodig hebt, kan de ondersteuning hiermee worden aangevuld. Als de aanbieder van je woonvorm de benodigde specialisten niet in dienst heeft, wordt hiervoor samengewerkt met externe ggz-organisaties.

Dagbesteding

Ten slotte hoort er bij beschermd wonen een zinvolle daginvulling bestaande uit werk of dagbesteding. Het aanbod hierin verschilt sterk per woonvorm en soms wordt er vanuit gegaan dat je dit zelf regelt.

Beschermd wonen in heel Nederland

Waaronder onderstaande centrumgemeenten:

Logo's van centrumgemeentes